Hoşgeldiniz

            Doğal taşların yapı ve dekorasyan malzemesi olarak kullanılmaya başlanması, dünya doğal taş üretiminin artmasına neden olmuştur. Son yıllarda görülen artış, doğaltaşı kazanım ve işleme teknolojisindeki gelişmelerle paralellik göstermektedir. Yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde gerek doğaltaş çıkartılırken, gerekse çıkartılan doğaltaşın işlenmesi sırasında minimum kayıplar verilmektedir.
            Türkiye, jeolojik yapısının etkisiyle oldukça zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Doğal taş ve özellikle de mermer, bunların başında gelmektedir.   Türk mermer sektörü;  çeşit ve rezerv zenginliği,  sektör deneyimi,  deniz ulaşımı sayesinde nakliye kolaylığı, dinamik sektör yapısı,  kullanılan yeni teknolojiler ve geniş renk skalası ile dünya mermer piyasasında önemli bir yere sahiptir.